Toolpalette

Sewerage <StagRIO>

StagRIO

Met dit commando worden strenglengten, stroompijlen en b.o.b. maten bij rioolstrengen geschreven. Het bijschrijven kan per streng (lijn) of per laag (alle lijnen in de laag). De eigenschappen van de streng data kan worden bewerkt met de button "Cfg"

StagRIOcfg

In bovenstaand venster worden de instellingen gewijzigd die betrekking hebben op het bijschrijven van de verschillende onderdelen. De verschillende onderdelen op het venster spreken voor zich.


Turn flow profile... <StagROS>

De stroomrichtingspijlen worden met dit commando <StagROS> in de richting van de getekende lijk geplaatst. Met dit commando worden de pijlen 180° gedraaid.


Sewerage Dynamic Update <StagSDU>

Systeemvariabele dat de automatische update van de riolering gegevens bij elke rioolstreng regelt.

0

De bijgeschreven waarden blijven op hun plek staan.

1

De bijgeschreven waarden worden langs de lijn verplaatst.