Toolpalette

Crosshair angle <StagKDH>

Met dit commando wordt d.m.v. selecteren van een object de kruisdraden onder een hoek gezet. De snap angle wordt ingesteld op de hoek van het object. Deze functie werkt handig in combinatie met Ortho aan.


Crosshair standard

De kruisdraden terugzetten onder een hoek van 90 graden(SNAPANG=0).


Crosshair slope <StagTLD>

De kruisdraden onder een hoek zetten zoals aangegeven als bij een talud, bijvoorbeeld 1:3 of 5%. De snap angle wordt uitgerekend na het opgeven van een talud.

Command: StagTLD
Current settings: Mode=Ratio
Enter Slope ratio 1 to ? [Mode]:

De optie 'Mode' geeft de keuze voor de helling verhouding of hellingsgraad.

Mode [Percentage/Ratio] <tRatio>: P

Current settings: Mode=Percentage
Enter Slope Percentage % [Mode]: 50

Resultaat: De kruisdraden staan onder een hoek van 45 graden en dus de waarde van snap angle is 45.


Request slope <StagGTL>

De talud verhouding en hellingsgraad opvragen van een lijnstuk.


Slope text <StagPTL>

Plaatst de talud verhouding of hellingsgraad van een lijnstuk op het lijnstuk.

Command: STAGPTL
Current settings: textHeight=2.5, Mode=Percentage, Decimal=2, Zerosupressing=ON
Select object for Angle [textHeight/Mode/Decimal/Zerosuppressing]:

De optie 'textHeight' is voor de grootte van de tekst.
De tekst wordt verschaald aan de hand van de ingestelde annotation scale.

De optie 'Mode' is voor de talud verhouding of hellingsgraad. Percentage or Ratio.

De optie 'Decimal'  is voor het aantal decimalen.

De optie 'Zerosupressing'  laat al dan niet de decimale nullen weg.