Information

Drawing information <StagTLT>

StagTLT start het programma ‘Notepad’ op en geeft een lijst met gegevens uit de tekening. De gegevens bestaan uit de database objecten Layer, Linetype, Text style, Block, Dimstyle, UCS, View en Viewport.


Drawingsize <StagFLS>

Informatie over de grootte van de tekening op schijf.


Extract block coordinates <StagCAT>

Genereert coördinaten van blocks met attributen.

StagCAT

Selecteer een attribuut in de tekening met de optie <Selecteer attribuut> en de tags van het attribuut worden in een lijst gezet. Selecteer de gewenste attribuuttag welke voor de coördinaten moet komen te staan in Excel/Wordpad.

StagCAT_Excel


Attach Date to entity <StagDTS>

Dit commando koppelt datum en tijd aan een entiteit. Eventueel kan nog een opmerking toegevoegd worden.

StagDTS


Display attached Date <StagDTL>

De gekoppelde datum, tijd en opmerkingen van het gekoppelde entiteit weergeven.