Handleiding StagCAD

StagCAD-Options

Toolpalette

Temporary AutoCAD Files: AutoCAD laat tijdelijke bestanden achter, vooral na een crash. De opties binnen dit kader geven aan welke bestanden in de mappen voor tijdelijke AutoCAD bestanden na en opgegeven periode worden verwijderd. De optie Move Bak File verplaatst de bak-file na afsluiten naar de opgegeven map.

History: De bestanden ouder dan het opgegeven aantal dagen worden verwijderd.

Plotting: De Automatic Plot Location past automatisch de lijst met plotters aan van de vestiging waar men inlogd.

Application font: De naam van de Style Name wordt gebruikt door de functies van StagCAD.

Import/Export: Alle instellingen op de tabblad StagCAD worden geexporteerd naar een bestand op schijf. Import/Export: Alle instellingen op de tabblad StagCAD worden ongesteld met de waarden in het geexporteerde bestand met instellingen.

Synchronize interval: Opties voor het synchroniseren van bestanden na opstarten van AutoCAD. De mappen worden toegevoegd aan de bijbehorende opties onder de Files tab.

Ribbon tab StagCAD

Toolpalette

Workingscale Units <StagWSU>

Toolpalette

Een aantal commando's maken gebruik van de actieve tekeningschaal en eenheid. Bij het gebruik van annotatieve verschaling is dit niet van toepassing.


Create Text <StagTXT>

Functie is voor het plaatsen van tekst in de tekening

StagTools

Het venster spreekt voor zich. Bij Arrow wordt de aanpijling gekozen voor de MLeader. De naam van de MLeaderStyle wordt samengesteld door combinatie van de waarden in Scale, Unit, TextSize en Arrow.


Create Dimension <StagDIM>

Functie is voor het plaatsen van maatvoering in de tekening

StagTools

Het venster spreekt voor zich. De naam van de DimStyle wordt samengesteld door combinatie van de waarden in Scale, Unit en Arrow. Per instelleing worden 3 stylen aangemaakt. De (S)tandaard dimstyle plaatst text net boven de maatlijn.. De (A)bove dimstyle plaatst text ver boven de maatlijn. De (B)elow dimstyle plaatst text onder de maatlijn.


Import LayerFilter <StagILF>

Layerfilters zijn vaak voorgedefinieerd in de template tekening. Het kan voorkomen dat deze Layerfilters niet in de tekening voorkomen. Met StagILF is het mogelijk om Layerfilters uit een andere tekening over te halen naar de huidige tekening.


Install Standard ScaleList <StagISL>

Als de annotative scalelist wordt gereset met het commando Scalelist wordt de waarde gehaald uit de Default Scale List... ingevuld in de options. Dit commnando past deze default Scale List aan zodat met een reset de juiste schalen beschikbaar zijn.


Standard Sweco AutoCAD CFG <StagSAC>

AutoCAD maakt gebruik van configuratie bestanden voor onder andere Arceringen. lijnstijlen, tekststijlen en plot instellingen. Deze bestanden zijn verzameld op een centrale plaats. Dit commando configureerd AutoCAD automatisch zodat de configuratiebestanden gevonden worden. De configuratie van het actieve profiel wordt aangepast. De instellingen staan in "StagCAD.AutoCAD.ConfigurationData.xml".


StagCAD Help <StagHLP>

Start deze help documentatie


About StagCAD <StagINF>

StagCAD Versie en Build informatie.