Toolpalette

Rotate Entity <StagRTE>

Selecteer een basis object voor de hoek. Selecteer dan de objecten die dezelfde hoek moeten krijgen. Commando werkt onder andere op Blocks, Hatchpatterns, Lines, Polylines, Text en Mtext.


Break on Intersection <StagBRK>

Met dit commando kan een lijn gebroken worden op een intersection (kruispunt van 2 lijnen).


Edit Blocks and Texts <StagBBT>

StagBBT

Commando voor het gemakkelijk verschalen, roteren, verplaatsen, kopiëren en spiegelen van blokken en teksten. In het vakje instellingen kan de <Factor> worden ingevuld voor het verschalen, de waarde bij <Afstand> is voor het verplaatsen en kopiëren en waarde bij <Hoek> voor het roteren en spiegelen van objecten. Bij het selecteren van een button uit het vakje <Kies commando’s> wordt het commando direct actief.


Replace Blocks <StagBOW>

Commando voor het omwisselen van blokken inclusief de waarde van de attributen.


Change block defenition <StagCHB>

Select Blocks or [Options]: O

StagCHB

Veranderen van eigenschappen van entiteiten binnen een block. Het te veranderen blok wordt ge-insert en daarna geëxplodeerd. De kleur van de objecten wordt veranderd naar “BYLAYER”. Van de objecten wordt weer een block gemaakt met dezelfde naam. Alle blokken die voorkomen in de tekening worden automatisch aangepast.


3Dface to Polyline <Stag3FP>

Converteer 3Dface lijnen naar polylijnen middels selectie of de gehele tekening.


Change Layer Properties <StagCLP>

Selecteer een entiteit, mag ook in Block of Xref. In het venster kunnen de eigenschappen van de laag worden aangepast.

StagCLP


Rename Block Definition <StagRBD>

PASTEBLOCK genereerd een unieke blocknaam. Met StagRBD kan, na selecteren, het block in een venster hernoemd worden.


Addup Rotation Value <StagARA>

Voer de optel waarde in voor de hoek en selecteer de te roteren objecten.
De geldende objecten zijn Attribute definition, Hatch, Block, Multileader, Mtext, Shape en Text.


Hatch Area Update <StagHAU>

Als Hatch objecten geen Area weergeven dat probeert StagHAU dit te herstellen.