Toolpalette

Copy text contents <StagCST>

De tekst inhoud wordt gekopieerd tussen TEXT, MTEXT en MULTILEADER objecten.


Underline text <StagMTO>

Alle geselecteerde TEXT en MTEXT wordt onderstreept.


Number... <StagTDN>

StagTDN

Commando voor het meervoudig plaatsen van letters en cijfers. Als het dialoogvenster naar wens is ingevuld kunnen na het selecteren van de <Ok> button teksten worden geplaatst. Wanneer een punt in de tekening wordt geplaatst en op dit punt staat al een tekst dan wordt deze tekst vervangen door een nummering.


Strip Mtext Formatting <StagSMF >

De codering van de karaktereigenschappen in de Mtext wordt verwijderd. Denk aan textstyle, kleur en onderstrepen. De eigenschappen van de Textstyle worden overgenomen.


Leader2Mleader <StagLTM >

Veranderen van een Leader naar een Multileader.


Attribute Data Export <StagADE>

Exporteren van Attribuut gegevens van blocken naar een XML uitvoerbestand om met het commnando StagADI in te kunnen lezen in een andere tekening.


Attribute Data Import <StagADI>

Importeren van Attribuutgegevens van een StagADE export bestand.
Blocken in de tekening met een Tag dat voorkomt in het StagADE XML bestand wordt autonatisch ingevuld met de corresponderende waarde.


Attribute Data Match <StagADM>

De Attribuut 'Tags' in het eerst geselecteerde block die overeenkomen met de Attribuut 'Tags' in het als tweede geselecteerde block worden de waardes van het eerst geselecteerde block overgenomen in het als tweede geselecteerde block.


ObjectName in Field text <StagOFT>

Selecteer een object zoals een subassembly en plaats het field. Handig bij het kenbaar maken van de namen van gedefinieerde objecten in Civil3D.