Toolpalette

Grip Previous <StagGRP>

De als laatst geselecteerde entiteiten un de tekening worden opnieuw geselecteerd met Grip punten.


Grip Filter selection <StagGSS>

StagGSS

Deze Toolpalette biedt de mogelijkheid om eenvoudig selectiesets te maken. De <Update> button leest de tekening op eigenschappen en reset de selectievakken.Met de <Select> button worden de eigenschappen van het object als selectie criterium toegevoegd aan de selectievakken.  De <Grip> button selecteerd de selectieset met Grip punten. De <*> button zet de corresponderende selectievak op *(Alles).
Wanneer de optie 'Current Space only' is aangevinkt worden alleen de entiteiten gevonden in de actieve layout anders worden alle entiteiten in de tekening geselecteerd.


Dimstyle restore <StagDSR>

De dimstyle van de geselecteerde Dimensie wordt actief.